النشرة البريدية

تواصل معنا

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ServerException in Client.php line 370: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled. Please check Redis logs for details about the error.

  1. in Client.php line 370
  2. at Client->onErrorResponse(object(StringSetExpire), object(Error)) in Client.php line 335
  3. at Client->executeCommand(object(StringSetExpire)) in Client.php line 314
  4. at Client->__call('setex', array('laravel:316a9aeb11061eef08c38e409883a9ca4874d210', '7200', 's:774:"a:5:{s:6:"_token";s:40:"TJUglVtDWqA5FLoqwnFPeaRtSHUzCGCwqPan5xUv";s:14:"visited_before";b:1;s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:510:"http://alifyae.com/ar/alifyae/tv/228/%20%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A9%20%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89%20%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%2040%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D9%88%20%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%20%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537940958;s:1:"c";i:1537940958;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}";')) in RedisStore.php line 73
  5. at RedisStore->put('316a9aeb11061eef08c38e409883a9ca4874d210', 's:774:"a:5:{s:6:"_token";s:40:"TJUglVtDWqA5FLoqwnFPeaRtSHUzCGCwqPan5xUv";s:14:"visited_before";b:1;s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:510:"http://alifyae.com/ar/alifyae/tv/228/%20%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A9%20%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89%20%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%2040%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D9%88%20%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%20%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537940958;s:1:"c";i:1537940958;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}";', '120') in Repository.php line 140
  6. at Repository->put('316a9aeb11061eef08c38e409883a9ca4874d210', 'a:5:{s:6:"_token";s:40:"TJUglVtDWqA5FLoqwnFPeaRtSHUzCGCwqPan5xUv";s:14:"visited_before";b:1;s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:510:"http://alifyae.com/ar/alifyae/tv/228/%20%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A9%20%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89%20%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%2040%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D9%88%20%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%20%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537940958;s:1:"c";i:1537940958;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '120') in CacheBasedSessionHandler.php line 66
  7. at CacheBasedSessionHandler->write('316a9aeb11061eef08c38e409883a9ca4874d210', 'a:5:{s:6:"_token";s:40:"TJUglVtDWqA5FLoqwnFPeaRtSHUzCGCwqPan5xUv";s:14:"visited_before";b:1;s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:510:"http://alifyae.com/ar/alifyae/tv/228/%20%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A9%20%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89%20%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%2040%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D9%88%20%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%20%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537940958;s:1:"c";i:1537940958;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  8. at Store->save() in StartSession.php line 88
  9. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 145
  10. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 57